Zavod IN3TI sva dne 21.6.2018 ustanovili Nina Mešl in Tadeja Kodele. Poslanstvo in vizija zavoda sta naju vodili pri oblikovanju loga, ki predstavlja najin zavod. Naj z vami podeliva njegovo zgodbo. Z besedicama IN in TI sva želeli še posebej poudariti temeljno izhodišče najinega delovanja, ki je, da z družinami delamo skupaj, da z njimi soustvarjamo želene spremembe in cilje. Številka 3 in krog ponazarjata naš način dela v zavodu, saj smo v pomoči in podpori družinam vedno soudeleženi vsaj trije – midve, kot podpora socialnim delavkam in delavcem, ki sodelujejo z družinami, socialna delavka ali socialni delavec ter družina. Sestavljeno ime zavoda je torej IN3TI, ki izhaja iz latinske besede intritus in pomeni neizčrpan. Beseda INTRITI pa je množinska oblika, kar v prevodu pomeni neizčrpani. Želiva, da se nihče izmed udeleženih v podpori in pomoči družinam ne bi izčrpal, ampak bi za družine vedno znova bili nosilci upanja in novih sprememb. Predvsem pa želiva, da bi družine, ki so lahko zaradi nakopičenih problemov izčrpane, v sodelovanju z nami pridobile nove, drugačne izkušnje.

 

Dr. Nina Mešl

Po zaključenem dodiplomskem študiju na Fakulteti za socialno delo, Univerze v Ljubljani sem prva leta izkušnje s področja socialnega dela pridobivala na centru za socialno delo, v kriznem centru za mlade in v šolski svetovalni službi. Znanja sem poglabljala na magistrskem študiju na Fakulteti za družbene vede in se kmalu po zaključku študija zaposlila na Fakulteti za socialno delo, kjer predavam in raziskujem še danes. Doktorski študij sem zaključila na Fakulteti za socialno delo z doktorsko disertacijo, v kateri sem raziskovala procese in podpore pomoči družinam. Na fakulteti sodelujem v več raziskovalnih projektih s področja procesov podpore in pomoči družinam in s področja socialnega dela v šoli. Zaključila sem štiriletni psihoterapevtski študij in pridobila evropsko licenco Getstalt izkustvene psihoterapevtke.

S partnerjem, hčerko in sinom živim v Celju. Vedno znova me navdušujejo trenutki, ko se srečamo – neobremenjeno s tempom in pričakovanji vsakdanjega življenja ter ko nam uspe varovati povezanost v vsakdanjem tempu življenja.  

Dr. Tadeja Kodele

Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana socialna delavka, ki jo je pot po zaključenem dodiplomskem študiju zanesla še na Pedagoško fakulteto, UL, kjer sem na oddelku za socialno pedagogiko uspešno zaključila še magistrski in doktorski študij. Kot asistentka sem zaposlena na Fakulteti za socialno delo, UL, kjer vodim vaje s študentkami in študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Prav tako sem na fakulteti vpeta v različne raziskovalne projekte, predvsem s področja psihosocialne podpore in pomoči družinami s kompleksnimi psihosocialnimi problemi ter s področja šolstva. Preden sem se zaposlila na fakulteti sem si delovne izkušnje nabirala z delom v vrtcu in v nevladni organizaciji s področja dela z osebami s posebnimi potrebami. Veliko izkušenj sem pridobila tudi s prostovoljnim delom v različnih vladnih in nevladnih organizacijah s področja psihosocialne podpore in pomoči otrokom in mladostnikom. Svoja znanja za terapevtsko delo z družinami sem pridobivala v okviru izobraževanja iz Getstalt izkustvene družinske terapije na Inštitutu za družinsko terapijo, kjer trenutno zaključujem dveletno izobraževanje. Prav tako svoje znanje nabiram in utrjujem na različnih seminarjih in delavnicah. Zaključeno imam tudi usposabljanje za družinskega mediatorja na Inštitutu Concordia, s čimer sem pridobila tudi naziv družinski mediator.

V življenju najbolj cenim čas, ki ga preživim s svojo družino – partnerjem in najinimi tremi otroki, ki me vsak dan znova učijo novih modrosti in spoznanj.