Vizija Zavoda IN3TI je razviti program podpore in pomoči družinam s kompleksnimi psihosocialnimi problemi, ki bo temeljil na visoko kvalificiranem strokovnem znanju iz področja socialnega dela in bo brezplačno dostopen za vse družine, vključene v program. Želiva si, da bi bil program v petih letih prepoznaven in dostopen v več mestih v Sloveniji.