Poslanstvo Zavoda IN3TI je soustvarjanje podpore in pomoči z družinami, ki se v svojem vsakdanjem življenju srečujejo s kompleksnimi psihosocialnimi problemi. Posebnost delovanja zavoda je, da se podpora in pomoč družinam nudi na domovih družin, v skupnosti, kjer te družine živijo, saj je cilj podpreti posamezne družinske člane in družino kot celoto pri vsakdanjem življenju za doseganje želenih sprememb. Zavod se ukvarja tudi z nudenjem psihosocialne in psihoterapevtske pomoči posameznikom, skupinam in družinam.