Mešl, N. (2008). Razvijanje in uporaba znanja v socialnem delu z družino (Procesi soustvarjanja teoretskega znanja v praksi). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.  

Mešl, N., Čačinovič Vogrinčič, G., & Kodele, T. (2012). The role of contemporary social work concepts in dealing with learned helplessness of children with learning difficulties. Ljetopis socijalnog rada, 19 (2): 191-213.

Kodele, T., & Mešl, N. (ur.) (2013). Otrokov glas v procesu učenja in pomoči: priročnik za vrtce, šole in starše. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Mešl, N. (2013). Od razumevanja pojava naučene nemoči k razvijanju odpornosti v socialnem delu. Socialno delo, 52 (6): 351-360.

Mešl, N., & Kodele, T. (2016). Udejanjanje sodobne doktrine socialnega dela: od obravnavanja strank k sodelovanju z ljudmi. Socialno delo, 55 (3): 109-137.

Mešl, N., Kodele, T. (2016). Co-creating desired outcomes and strenghtening the resilience of multi-challenged families. CEPS Journal, 6(4): 51-72.

Kodele, T., & Mešl, N. (ur.) (2016). Družine s številnimi izzivi: soustvarjanje pomoči v skupnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. (knjiga je v pdf obliki dostopna na povezavi: https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/delovne-enote/zalozba/.

Mešl, N., & Kodele, T. (ur.) (2016). Co-creating processes of help: Collaboration with families in the community. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. (knjiga je v pdf obliki dostopna na povezavi: https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/delovne-enote/zalozba/.

Kodele, T. (2017). Participacija učencev v procesu reševanja njihovih učnih težav. Doktorska disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Mešl, N. (2018). K rešitvi usmerjen pristop kot podpora soustvarjanju želenih izidov v delovnem odnosu. Socialno delo, 57 (2): 91-110.