Uvodni pogovor                                                      30 – 45 min 20 Evrov

Individualni pogovor                                                 45 min 40 Evrov

Pogovor z družino ali partnerski pogovor             90 min 60 Evrov

 

Če potekajo pogovori na domu, se cena pri vseh oblikah pogovorov poveča za 15 Evrov.

 

*DDV ni obračunan po 94. členu ZDDV, mali davčni zavezanec.