Program pomoči družinam v skupnosti je namenjen družinam, ki se v določenem življenjskem obdobju znajdejo v začaranem krogu nakopičenih problemov (kot so na primer revščina, socialna izključenost, bolezen družinskega člana, brezposelnost, stanovanjska stiska, otrokov šolski neuspeh), iz katerega je težko izstopiti brez podpore in pomoči. Pomoč temelji na kontinuiranem sodelovanju v izvirnem delovnem projektu pomoči na domovih družin in v sodelovanju s širšo skupnostjo, ko je to potrebno. Pomoč zajema pogovore in konkretno pomoč na različnih področjih (organizacija vsakodnevnega življenja, pomoč pri uveljavljanju različnih pravic, podpora za šolsko uspešnost otrok ipd.).

Socialna delavka ali socialni delavec z družinskimi člani in drugimi potencialnimi viri v skupnosti (npr. z institucijami, s katerimi je družina povezana, sorodniki, sosedi, prijatelji) vzpostavi delovni odnos, v katerem se želene spremembe v sodelovanju z vsemi ubesedijo, raziščejo in soustvarijo. Socialna delavka kot spoštljiva zaveznica družinskih članov osebno zavzeto vodi projekt pomoči. Zavzema se, da se slišijo in upoštevajo vsi glasovi in da pomoč temelji na potrebah družinskih članov, ki so strokovnjaki za svoja življenja. Cilj je ustvariti želene in potrebne spremembe, da bi družina lahko znova stopila na pot svojih sanj in samostojno nadaljevala življenje v skupnosti.

Pri delu izhajamo iz predpostavke, da ljudje nikoli niso problem, temveč so naše delovne teme problemi, s katerimi se družine soočajo. Ko izhajamo iz virov moči, ki jih vsak človek ima in raziskujemo, kaj želimo skupaj ustvariti, je možno ustvariti mnogo več, kot se lahko pred začetkom sodelovanja dozdeva.

V Zavodu IN3TI se bomo zavzemali za pridobitev sredstev, da bi lahko ta program izvajali brezplačno za vse družine, ki se soočajo s številnimi izzivi.

Za rezervacijo termina uvodnega srečanja, kjer lahko dobite izkušnjo sodelovanja in več informacij, nas kontaktirajte preko e-maila: info@in3ti.si ali pokličite na 041-961-690 ali 040 -304 -158.